ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดปางมะโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน