ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
11 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
12 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
13 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
14 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
15 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
16 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
17 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
18 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
19 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน