ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
17 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
18 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
19 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
21 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
22 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
23 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
24 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
25 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
26 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
27 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน