ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
17 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
18 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
19 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
22 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน