ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
16 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน