ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน