ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 35.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน