ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน