ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
22 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน