ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
31 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน