ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน