ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน