ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
14 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 14  
23 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน