ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน