ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน