ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
10 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
11 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
18 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
23 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน