ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
16 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
17 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
18 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
19 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
20 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
21 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
22 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน