ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
17 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
18 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
19 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
21 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน