ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
12 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
13 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
21 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 13  
22 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน