ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.5 เงิน 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.5 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน