ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  
26 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน