ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน