ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน