ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62.5 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
22 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน