ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน