ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.62 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.64 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.94 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.51 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.58 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปราณีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.84 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.48 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.39 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.22 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.5 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.23 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน