ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน