ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน