ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน