ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน