ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
20 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
21 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 16  
22 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านนามน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน