ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
17 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน