ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน