ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน