ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปราณีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน