ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
15 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน