ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน