ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57.67 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน