ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน