ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน