ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน