ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน