ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
22 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
23 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
24 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
25 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
26 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
27 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
28 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 14  
30 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน