ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน