ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน