ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน