ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน