ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.75 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 66.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61.5 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน