ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 35 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน