ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน